Privacybeleid

Bolses Fashion Boutique, gevestigd aan Nieuwstraat 12 in Maassluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Nieuwstraat 12

3141 AA Maassluis
Nederland
010 592 0774

Angela Gilbert Doyer is de Functionaris Gegevensbescherming van Bolses. Zij is te bereiken via info@bolses.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bolses Fashion Boutique verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (indien opgegeven, niet noodzakelijk)
 • Emailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze webshop
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze webshop heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over webwinkel bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders da nook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bolses.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bolses Fashion Boutique verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, indien aangegeven dat u deze wilt ontvangen.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen bij u af te leveren
 • Bolses Fashion Boutique verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bolses Fashion Boutique neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bolses Fashion Boutique) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bolses Fashion Boutique bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieëen van persoonsgegevens:

Naam, adres en telefoonnummer
Deze gegevens bewaren wij in onze administratie zolang wij onze diensten als webshop zullen uitvoeren. Wij hebben deze gegevens nodig om uw gekochte items bij het goede adres af te leveren en eventueel contact op te nemen indien nodig is voor de aangekochte bestelling. Nadat alles goed is afgeleverd worden bovenstaande gegevens opgeslagen in ons archief en echter alleen nog gebruikt voor administratie doeleinden.

Emailadres
Uw emailadres bewaren wij in onze administratie zolang wij onze diensten als webshop zullen uitvoeren. Het emailadres hebben wij nodig om een bevestiging van uw order te sturen, uw factuur en de bevestiging van verzending inclusief track & trace code. Wanneer wij tijdens het verzendings-proces vragen hebben nemen wij het liefst contact op via het emailadres. Ook wordt er een bevestiging gestuurd naar het emailadres indien er items retour gestuurd worden.

Bij het invullen van het emailadres wordt er gevraagd of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, indien jij hier ja hebt ingevuld zullen wij uw emailadres ook voor onze emailmarketing gebruiken. Wil jij geen nieuwsbrief ontvangen? Dan wordt het emailadres nadat alles goed is afgeleverd opgeslagen in ons archief en echter alleen nog gebruikt voor administratie doeleinden.

Gegevens van uw activiteiten op onze webshop

Wij houden activiteiten bij op onze webshop, zoals:

 • Heeft u de webwinkel bezocht en ontvang u een pop-up voor een kortingscode, dit ontvangt elke bezoeker die een bepaalde tijd op onze website surft. Hierbij kunnen wij en de software, uw persoonlijke gegevens niet inzien.

Delen van persoonsgegeven met derden
Bolses Fashion Boutique zal uitsluitend aan derden persoonsgegevens delen alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bolses Fashion Boutique gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bolses Fashion Boutique en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bolses.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bolses Fashion Boutique wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bolses Fashion Boutique neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@bolses.nl